Visingsö paintballhall of fame

Här ska vi försöka sammla alla legendarer som har spelat i vår park.
Fler bilder

Allmänna förhållningsregler

OBS! Ingen deltagare får spela drogpåverkad. Nolltolerans råder mot alkohol och andra rusmedel, uteblivet spel pga av alkoholförtäring debiteras med 500:-.

Allt deltagande i aktiviteter i vår paintballpark sker på egen risk. Personalens ord är alltid det som gäller. Detta av uppenbara säkerhetsskäl. Personalen har rätt att avvisa deltagare från parken närhelst de anser det vara nödvändigt. Rek. minimiålder för spel är 12 år. Spelare under 18 år behöver målsmans tillstånd.

Deltagare har hela ansvaret för den lånade utrustningen till dess den lämnas tillbaka. Spelområdet innefattar det område av parken som är snitslat och/eller tydligt naturligt avgränsat. Markörer får ej avfyras på samlingsplatsen. Spelare som befinner sig i spelområdet måste behålla skyddsmask på.

Spel med egen utrustning får endast förekomma under speciellt avsatta speltider. Rökning får endast förekomma i den för ändamålet avsedda rökrutan. Tänk på brandrisken!


Kommande öppna arrangemang

  • Inga arrangemang
    Det är för närvarande inga planerade arrangemang!

Sign in form

Enter