Om spelet

För att kunna spela paintball behöver man en markör, en slags pistol eller gevär, som med hjälp av tryck skjuter iväg en liten färgfylld boll.

Bollen består av ett gelatinlager fyllt med en vattenlöslig färg och markörerna drivs av komprimerad luft.

Man behöver även en skyddsutrustning i form av en heltäckande mask, som skyddar ögon och huvud från att skadas vid en träff. Vi tillhandahåller även ett camoflageöverdrag som extra skydd.

En paintballmarkör räknas i Sverige som ett slags luftvapen, men kräver ingen licens. Reglerna som gäller inom sporten är mycket stränga när det gäller säkerheten.

Spelet går ut på att man ska markera sina motspelare med färg, genom att skjuta en eller flera färgbollar på dem och/eller lösa de förutbestämda målen som man går igenom innan spelets början.

Paintball är en utpräglad lagsport, där samspel, strategi och taktik i långa loppet vinner över individuell skicklighet.

Grundregler

Vid inträde på spelplanen skall alltid mask tas på och aldrig tas av förens man är tillbaka i säkerhetsområdet där markören skall säkras och alltid riktas ner i marken.

Innan varje spelrunda påbörjas, skall spelarna i respektive lag ställa upp sig på respektive lags startpunkt. Varje spelrunda påbörjas och avslutas av personalen, genom att de ger kommandot ”game on” respektive ”game off”. Spelrundan kan vid behov när som helst, och av vem som helst, avbrytas med kommandot ”game off”. Allt spel skall då avstanna helt.

Varje spelrunda har en tidsram på 10 minuter. Det lag vinner, som inom spelrundans tidsram, först uppnår villkoren för ett på förhand bestämt spelscenario, eller som inom spelrundans tidsram lyckas markera alla spelare i motståndarlaget. Om inget utav lagen uppnått kriterierna för vinst när tiden för spelrundan tagit slut, vinner det lag som har minst antal egna spelare markerade. En spelare anses vara markerad om den någonstans på sin kropp eller markör har blivit träffad av en motståndare, eller av sin egen medspelares, färgboll. Träffen räknas om färgklicken är sammanhängande minst lika stor som en femkronas storlek.


Det är förbjudet att markera någon spelare som är närmare än 5 meter. En markerad spelare skall lämna spelområdet med sin markör höjd över huvudet, och invänta nästa runda vid samlingsplatsen. En markerad spelare får inte delta i pågående spelrunda på något sätt. Detta innefattar även alla former av kommunikation med de egna medspelarna eller motståndarspelarna. En redan markerad spelare skall ej markeras ytterliggare. En gång räcker.

Utöver dessa regler och svensk lag förväntas spelare alltid även följa oskrivna regler för gott uppförande och ansvarstagande!

Olika Spelstilar

Detta är Visingsö Paintballparks officiella spelstilar, det är fritt fram att komma med egna förslag och idéer om hur just er grupp vill spela!
 • Utslagsspel (Team Deathmatch)
  Målet är att skjuta ut samtliga i motståndarlaget, det lag med flest spelare kvar på planen när rundan är slut vinner.
 • Flaggspel (Capture the flag)
  Finns i olika varianter där ena är att båda lagen startar med var sin flagga och målet ar att ta motståndarens flagga till sin egen startplats. Andra varienten är att båda lagen kämpar om en och samma flagga som placeras i mitten av spelplanen och målet är att ta flaggan till sin startplats.
 • Bombspel (Bomb/Defuse)
  I detta spelsätt växlar lagen mellan att försvara de olika bombplatserna och att lyckas lägga dynamiten på respektive plats. Vinner gör det lag som lyckats lägga dynamiten på bombplatsen eller det lag som lyckats hindra motståndarna från att nå sitt mål innan tiden är slut.
 • Tanka fullt (Fuel up)
  Båda lagen kämpar om vem som först hämtar bränslefaten från någon av stationerna hem till sitt högkvarter. Här gäller det att både hålla koll så att motståndaren inte hinner före att hämta tunnorna samtidigt som ert lag måste få hem bränslet
 • Håll ställningarna (Stronghold)
  Ena laget har med sig tre extra spelare på plan, tyvärr är de inte så stridsdugliga men ni måste dock försvara de mot minsta färgfläck. Lagen turas om att hålla ställningarna och att anfalla.

Sign in form

Enter